Maša Mazi Masha Mazi

Storytelling, creativity and mindfullness.

Flickr Stream

Instagram stream

Mladi junaki

Konec leta 2017 sem bila povabljena k pro bono sodelovanju s skupnostjo Global Shapers Community Ljubljana, ki je takrat začenjala s projektom Mladi Junaki, s katerim v mentorski in štipendijski ob pomoči partnerjev mladim iz socialno ogroženih ali depriviranih okoliščin pomagajo pri šolanju, karieri, izobraževanju in nasploh življenjski poti. Ker projekt močno sovpada z mojimi vrednotami, sem z veseljem pomagala v obliki priprave vizualne identitete projekta.